VPS Blowout Sale v2

KVM VPS Hosting KVM 1 KVM 2 KVM 3 KVM 4
Pure SSD DiskSpace 25GB 30GB 60GB 120GB
Bandwidth 1500GB 2TB 3TB 4TB
Memory (Double RAM PROMO) 1GB 2GB 3GB 6GB 6GB 12GB 12GB 24GB
CPU Cores 1 1 2 2
IP addresses 1 IPv4 /64 IPv6 2 IPv4 /64 IPv6 3 IPv4 /64 IPv6 4 IPv4 /64 IPv6
Award Winning Hosting 
Price $8.99 Per Month $12.99 Per Month $23.99 Per Month $33.99 Per Month
Order Now! Get Started Get Started Get Started Get Started
Options and Upgrades KVM 1 KVM 2 KVM 3 KVM 4
Full Management +$12.50 +$12.50 +$12.50 +$12.50
cPanel Admin Cloud +$12.50 +$12.50 +$12.50 +$12.50
DirectAdmin +$9 +$9 +$9 +$9
Additional CPU Core +$13.50 +$13.50 +$13.50 +$13.50
Additional RAM/1GB +$3.38 +$3.38 +$3.38 +$3.38
Additional IPv4 (x1) +$1.50 +$1.50 +$1.50 +$1.50
Additional IPv4 (x8) (Justification Required) +$6.80 +$6.80 +$6.80 +$6.80
Additional IPv4 (x64) (Justification Required) +$51.20 +$51.20 +$51.20 +$51.20
7 Day Money Back Guarantee
Order Now! Get Started Get Started Get Started Get Started